tanihata photo-gallery

September/2010

炙屋 北海道 Aburiya Hokkaido

引き戸 千本格子 個人邸 Sliding door Senbon-kousi Private residence

引き戸 腰角麻入 個人邸 Sliding door Koshi-kakuasairi Private residence

引き戸 麻ベタ入 個人邸 Sliding door Asabetairi Private residence

引き戸 麻ベタ入 個人邸 Sliding door Asabetairi Private residence

木製建具 住宅 引き戸 千本格子 和室 組子欄間 株式会社タニハタ

引き戸 千本格子入 個人邸 Sliding door Senbon-kousi Private residence

Page Top